Valmis artikkeli, siistin vastauksia suht rankalla kädellä, mutta en kuitenkaan halunnut kaunistella puutteita. Positiivisempia juttuja tulossa! SM-kokeiden järjestelyihin ja karsintaan ollaan todella tyytyväisiä, samoin lajin ilmapiiriin ja harrastajien mukavuuteen. Lisäksi laji ja koulutustaidot ovat kehittyneet viime vuosina huimasti. Juttu julkaistaa seuraavassa GR-lehdessä.

 

HARRASTAJIEN TOIVEITA JA AJATUKSIA LAJISTA

Keräsin marraskuussa 2013 Wepropol-kyselyllä vesipelastusharrastajien mielipiteitä lajiin liittyvistä asioista. Tätä koostetta kirjoittaessa vastauksia oli 51. Puolella vastaajista oli noutaja. Tässä artikkelissa käsitellään lajin tulevaisuutta ja muutostarpeita. Soveltuvuuskoetta käsittelevä juttu on julkaistu Leot 4/2013 -lehdessä ja tullaan julkaisemaan Nuusku 2/2014-lehdessä. Juttu löytyy myös http://vainonk.vuodatus.net/lue/2014/01/soveltuvuuskoe (salasana nova).

rodut-normal.jpg

Vastaajien omistamat koirat (lisäsin rotukysymyksen, kun muutama oli jo vastannut, siksi kahden vastaajan rotu puuttuu, kumpikin on noutajan omistajan vastaus).

 

Lajin tulevaisuuden näkymät

Kyselyyn vastanneiden mielestä tulevaisuudessa vepen harrastajamäärä kasvaa ja rotuvalikoima monipuolistuu. Valtaroturyhmän tulevat muodostamaan noutajat. Lajin huipulla tullaan näkemään perinteisiä pk-rotuja sekä noutajia. Landseerit tulevat osallistumaan aikaisempaa enemmän kokeisiin ja ennen kaikkea koirien taso nousee. Newfoundlandinkoirien koekäynnit lisääntyvät, mutta silti puolet koirista saa alokasluokasta tulokseksi nollan. Jatkossa toivotaankin jalostusvalintojen parantavan koirien rodunomaisia taipumuksia, joita toivottaisiin testattavan noutajien taipumuskokeen tavoin. Koska lajia alkuperäisesti harrastavat rodut eivät ole enää niin suvereeneja, on toiveena että tulevaisuudessa kaikki rodut osallistuisivat jatkossa soveltuvuuskokeeseen. Tällöin myös ns. alkuperäisrotujen suoritukset ovat alokasluokassa laadukkaita, eikä vähäisiä koepaikkoja viedä niitä oikeasti tarvitsevilta. Soveltuvuuskokeeseen pitäisi saada osallistua kahden yrityskerran sijaan kolmesti.

”Kokeisiin on ainakin halukkaita, sekä harrastamaan, luultavasti enemmän kuin mukaan mahtuu. Rotukirjo varmasti laajenee pikkuhiljaa ja harvinaisemmista roduista tulee lisää osallistujia. Varsinkin landseereja on taas alettu "markkinoimaan" harrastuksiin sopivana ja niiden määrän uskon olevan kasvussa ainakin joitakin vuosia. Uskon myös, että lajin kasvavan suosion seurauksena harrastuskentälle mukaan tulevat myös yksityiset koirakoulut, jotka tarjoavat vepe-kursseja.”

Uusia koulutusryhmiä perustetaan eri puolelle Suomea, joskin uusien treenirantojen saaminen rajoittaa etenkin ruuhka-Suomessa koulutuksia. Tällä hetkellä pääkaupunkiseudulla voi joutua odottamaan jopa kaksi vuotta koulutuspaikkaa.

Tulevaisuudessa kokeita järjestetään vielä enemmän kuin nyt, tosin kokeiden järjestäminen vaatii lisää tuomareita, toimihenkilöitä ja aktiivisia talkoolaisia. Tällä hetkellä etenkin venetuomareita on aivan liian vähän. Moni haluaa kilpailla itse kotiseuran kokeessa, joten toimihenkilöitä on vaikea saada. Jatkossa seurat joutuvat keksimään erilaisia ja uusia motivointikeinoja jäsenilleen.

Tiedotuksessa kehitettävää

Etenkin noutajaharrastajia ihmetyttää tiedotuksen puute. Nomessa yhteistyötoimikunta julkaisee Nuuskujen kotisivuilla pöytäkirjoja, ajankohtaisista asioista muistutellaan harrastajia. Lisäksi nomen ja mejän SM-kokeiden ilmoittautumisesta, aikatauluista ja tuloksista löytyy kattava tietopaketti Nuuskujen sivuilla. Vesipelastuksen SM-kokeista ei löydy vastaavia tietoja. Jonain vuonna järjestävä rotuyhdistys ei ole julkaissut mitään rotuyhdistyksen kotisivuilla, viime vuonna landseereilla oli ennen koetta joitakin tietoja. Tulokset piti metsästää yksityisen ihmisen perustamasta Facebook-ryhmästä.

”Lajin tiedottaminen on kiinni taustalla toimivasta organisaatiosta. Ensin organisaatio pitäisi saattaa tälle vuosikymmenelle, ennen kuin tiedottamista voitaisiin vaatia ajantasaisemmaksi. Tällä hetkellähän edes esimerkiksi SM-kisojen tuloksia ei kovin pienellä työllä löydy netistä. Tarvittaisiin yksi kattojärjestö, joka hoitaisi kaikkia asioita. Tai sitten vepetoimikunnan olisi vain ryhdistäydyttävä. Mikäli vepetoimikunta tekisi vaikka vepe.fi-nettisivut, johon olisi koottu kaikki vepeä harrastavat yhdistykset, kokeet ja mahdollisesti tuloksia ja tapahtumia, olisi se todella loistava asia. Toisaalta se houkuttelisi lajiin lisää harrastajia, joille taas ei ole tarjota treenimahdollisuuksia. Siinä mielessä 50 vuotta vanhat tiedotus(tiedottamattomuus)systeemit toimivat kyllä erinomaisesti.”

”Avoimuutta lisää, tiedotusta - mutta se varsinainen virallinen foorumi puuttuu (ei ns. jäsen-/lajilehteä Palveluskoirat/Koiramme tms)., kun "vepehallinto" on lansu/nöffipuolella ja kaikki harrastajat eivät ole em. rotujärjestöjen jäseniä - tiedä, vaikka tiedotus toimiikin ko. järjestöjen jäsenille päin.”

 

Eniten tietoa tarvittaisiin sääntötulkinnoista. Sääntötulkinnat kuulee ylituomarin puhuttelussa ja sen jälkeen tieto leviää kuulopuheina harrastajien keskuudessa.

”Ei todellakaan missään muussa lajissa ole näin räikeää pimentoa sääntötulkintojen suhteen...”

”Joku tiedotusfoorumi ja keskustelupalsta vaikka ihan Kennelliiton sivuilla tai jollakin yleisesti löydettävällä foorumille jonne voisi kirjautua ja jossa olisi säännöt ja viimeisimmät tulkinnat(!) nähtävillä.”

 

Lainausmerkeissä olevat kohdat on poimittu kyselyn vastauksista.

______________________________________________________________________________________________

Esimerkkejä Nuuskujen ja GR:n tiedotuksesta tiedotuksesta:

Asiaa ensi kesän leiristä, koulutuksista ja vepekokeista: http://www.snj.fi/?x103997=456333

Yhteistyötoimikunta: http://www.snj.fi/yhteistyotoimikunta/

Nomen SM-koe: http://umn.fi/SM-NOME2014/Etusivu.htmlden

Mejän SM-koe: http://meja2013.mayrakoiraliitto.fi/

Golden Ring: http://www.goldenring.fi/

GR:n Facebook-sivustot: https://www.facebook.com/goldenring.fi