Suomentanut Marika Mäntylä

Breed-specific incidence rates of canine primary bone tumors –
A population based survey of dogs in Norway
NORJALAISTUTKIMUS LUUSYÖVÄSTÄ
-       prosentti nöffeistä sairastuu luusyöpään, luusyöpään sairastutaan yhdeksänvuotiaana
Osteosarkooma on koiran yleisin luusyöpä. Yli 75 prosenttia osteosarkoomista esiintyy pitkien putkiluiden metafyysialueilla, loput rungossa. Osteosarkoomaa tavataan myös selkänikamissa ja lantioluussa. Selkärangassa esiintyessään osteosarkooma aiheuttaa neurologisia oireita. Sairastuneista 90 prosenttia kehittää etäpesäkkeitä keuhkoihin vuoden sisällä. Osteosarkooman ennuste on huono. Keskimääräinen elinikä on etäpesäkkeiden muodostumisen vuoksi vain 3-6 kuukautta.
Koiran osteosarkooma on yleisintä keski-ikäisillä tai vanhemmilla suurikokoisten rotujen koirilla. Suurikokoisilla yli 35 kiloa painavilla koirilla on todettu 60 kertaa suurempi riski sairastua osteosarkoomaan verrattuna alle 10 kiloa painavien koirien riskiin.
Koiran luusyöpää esiintyy myös keskikokoisten rotujen koirilla. Tyypillisiä sarkoomaan sairastuvia koiria ovat boxerit, saksanpaimenkoirat, tanskandogit, rottweilerit, kultaiset ja labradorin noutajat.
Norjalaistutkimus
Norjassa tutkittiin luusyöpää neljällä eri rodulla: newfoundlandinkoira, leonberginkoira, labradorinnoutaja ja irlanninsusikoira. Yhteensä näitä rotuja on rekisteröity kymmen vuoden aikana 11 350 koiraa.
Tutkimuksessa oli tiedot 427 newfoundlandinkoirasta. Näistä vain neljä eli 0,9 prosenttia sairastui luusyöpään. Suuremmilla roduilla (irlanninsusikoira, leonberginkoira) sairastumisriski on huomattavasti suurempi. Toisaalla labradorinkoirilla riski on miltei olematon. Koiran koko vaikutti oleellisesti myös siihen, minkä ikäisenä koirat sairastuivat luusyöpään. Nf-koirat sairastuvat luusyöpään 8,8-vuotiaina.
Lisäksi nf-koirilla ja labradorinnoutajilla tutkittiin, missä luusyöpäpesäkkeitä on. Pesäkkeitä on eniten (35 prosenttia) etujaloissa polven tienoilla ja toiseksi eniten takaraajoissa. Pesäkkeitä voi olla myös rintakehässä.
 
 
Taulukko 1: Tutkimuksessa mukana olleiden koirien määrä, luusyöpään sairastuneiden koirien määrä, sairastuneiden määrä prosentteina, Dyar-arvo sekä luusyöpään sairastumisiän mediaani.
Taulukko 2: Luusyövän diagnosointi-ikä tutkimuksen roduilla (LB=leonberginkoira, IW=irlanninsusikoira, NF=newfoundlandinkoira, LR=labradorinnoutaja)
 
 
Kuva 1: Luusyöpäpesäkkeiden sijoittuminen nf-koirilla ja labradorinnoutajilla
 
 
 
 
Lähteet:
Anfinsen Kristin, Grotmol Tom, Buland Oyvind & Jonasdottir Thora 2011. Breed-specific incidence rates of canine primary bone tumors. A population based survey of dogs in Norway. The Canadian Journal of Veterinary research. 209­–215
Bäcklund, Petri. Koiran luusyöpä eli osteosarkooma . <http://www.elainlaakariin.fi/koiran-luusyopa-eli-osteosarkooma/>