Koonnut: Marika Mäntylä, teksti perustuu Durand Jean Marcin teksteihin sekä Donatella Pasqualen laatimaan SICSin esittelyyn (Scuola IItaliana Cani Salvataggio). Suomennokset: Annina ja Bettina Salmelin.

 

 

Käytännön vesipelastustyö

 

Huimia helikopterihyppyjä, yhteistyötä rantavartioston kanssa ja rannikkojen raivausta

 

Vesipelastus on mukava kesäharrastus, ja kultainennoutaja on kuin luotu lajiin, jossa arvostetaan uinti- ja noutohalukkuutta sekä sosiaalisuutta. Kultainennoutaja on myös oiva pelastuskoiria ja kultaisia toimiikin VAPEpan hälytysryhmissä. Voiko vesipelastus olla nimensä mukaisesti pelastamista eikä vain pisteiden keruuta? Italiassa koiria hyödynnetään oikeissa vesipelastustöissä.

 

Englannin, Ranskan ja Italian rantavartiostot hyödyntävät pelastuskoiria työssään. Ranskan rantavartiosto suosii newfoundlandinkoiria niiden kestävyyden ja sosiaalisen luonteen vuoksi. Hyväkuntoinen pelastuskoira jaksaakin vetää kolmen kilometrin verran kumivenettä, jossa on kaksikymmentä ihmistä itseään rasittamatta.

 

Koiria hyödynnetään niin hukkuvien pelastamiseen kuin esineiden viemiseen niin merellä kuin tulva-aluillakin. Koira voi toimia yksinään pelastamalla hukkuvia, viemällä köyden veneestä toiseen tai hinaamalla veneitä rantaan. Tosin useimmin koira toimii yhteistyössä ohjaajansa kanssa: koira vetää vedessä varassa olevan rantaan ja ohjaaja rauhoittelee paniikissa olevaa ihmistä. Useimmissa tapauksissa ohjaaja voi aloittaa suusta suuhun -hengityksen jo vedessä. Koirat etsivät rajatuilta alueilta ihmisiä, ja koirat ovat hyviä paikallistamaan sukeltajia kuplien avulla.

 

Koirista on hyötyä kivisillä ja matalilla rannoilla, joilla ei voi liikkua veneellä. Koira voi myös valvoa, ettei kukaan mene uimaan vaarallisissa olosuhteissa. Palokunta hyödyntää koiria perkaustöissä eli koirat tyhjentävät jokia oksista. Tulva-aluilla koira vie ruokaa tai köysiä apua tarvitseville. Koira on oivallinen lohduttaja myös varsinaisen pelastustyön jälkeen.

 

SICS kehittää pelastustoimintaa Italiassa

 

SICS (Scuola Italiana Cani Salvataggio) eli Italian pelastuskoirajärjestö kouluttaa koiria ja ohjaajia oikeisiin töihin. SICS on mukana maailmanlaajuisissa pelastusoperaatioissa ja tekee tiivistä yhteistyötä viranomaisten kanssa. Karvaisia hengenpelastajia on kolmesataa. Toiminnassa on mukana enimmäkseen newfoundlandinkoiria, mutta myös muutamia leonbergejä ja noutajia. Koirat ovat tähän mennessä pelastaneet yli sadan ihmisen hengen. Vuonna 2010 pelastettiin 12 ihmistä.

                                                                                                                                   

SICSin, rantavartioston ja ilmavoimien yhteistyönä syntyivät ensimmäiset vesipelastuspatentit. Lisäksi SAF-palokunta on mukana kehitystyössä. Patentit eivät ole kilpailuhenkisiä: niissä ei tavoitella huippupisteitä tai voittoa, vaan ne arvostellaan hyväksytty/hylätty -asteikolla. Arviointilautakunnalle on osoitettava, että koiran ja ohjaajan yhteistyö pelaa ja kumpikin pystyy toimimaan vaarallisissa tilanteissa järkevästi. Lisäksi ohjaajan on hallittava ensiapu.

 

Patentit pyrkivät realistisuuteen. Esimerkiksi Kansainvälisen pelastuskoirajärjestön IROn kokeessa maatyöskentelyllä on iso rooli. Lisäksi ohjaaja joutuu kantamaan koiraa, ja vaade on usein mahdoton isojen ja raskaiden koirien omistajille. Tositilanteissa paikalla on aina kaksi ihmistä, ja loukkaantunut koira pystytään kantamaan paareilla pois.

 

Realistisuus näkyy myös uintimatkoissa; onnettomuudet tapahtuvat yleensä satojen metrien päästä rannasta, joten testeissä matkojen on oltava pitkiä. Koiraa ei yleensä lähetetä pelastamaan yksin, vaan ohjaaja on aina mukana. Veden varassa oleva on paniikissa, ja paniikissa oleva saa isonkin koiran upoksiin. Ohjaaja rauhoittelee pelastettavaa, jotta tämä uskaltaa tarttua koiraan ja koiran tehtävänä on viedä pelastettava rantaan tai veneelle. Mikäli koira pelastaa yksin, valjaisiin sidotaan köysi, jonka voi irrottaa nopeasti. Jos tulee vaaratilanteita, ohjaaja vetää narusta. Koira ja pelastettava nousevat pintaliitoon ja kummankin pää pysyy vedenpinnan yläpuolella. Tekniikka on tehokas ja sitä käytetään paljon. Tosin tulva-alueilla tekniikka ei toimi liian kovan virtauksen vuoksi. Tulva-alueilla vaaditaan muutenkin erityistaitoja.

 

Ohjaajan on osattava käyttää räpylöitä ja sukellusvälineitä sekä ohjata venettä. Koiran luonnetta arvioidaan koko testin ajan: se ei saa olla aggressiivinen ihmisiä tai muita koiria kohtaan.

 

SICS laajentaa toimintaa

 

SICS on päättänyt laajentaa toimintaansa ja jatkossa yhä useammassa maassa tullaan hyödyntämään koiria oikeissa vesipelastustöissä. Ensimmäiset oman maansa koulutusvastaavien koulutettiin Milanossa pääsiäisenä. Milanossa ei ollut paikalla pelkästään Suomeen keskittyvää koulutusvastaavaa, mutta asiasta enemmän kiinnostuneet saavat tietoa Bettina Salmelilta. Yhteystiedot löytyvät esimerkiksi:< http://www.watercubs.com/>  Uusi koulutustilaisuus on suunnitteilla, ja Virossa järjestetään kansainvälinen vesipelastusleiri heinäkuun ensimmäisellä viikolla. Leirillä on mahdollisuus verkottua eri maalaisten harrastajien kanssa.

 

 

 

Pelastuspatentti (ensimmäinen suoritettava patentti)

 

Tottelevaisuus maalla

 

Hukkuvan pelastaminen 110 metrin päästä rannasta

 

Kahden hukkuvan pelastaminen

 

Hukkuvan pelastaminen veneen avulla

 

Ajelehtivan veneen veto rantaan

 

Ohjaajan ja koiran yhteisuinti (20 min)

 

Hätätilanteen ensiapu

 

Operatiivinen patentti (ammattilaispatentti)

 

Kestävyyskoe (2 km:n yhteisuinti)

 

Korkealta (laiturilta) hyppääminen

 

Pitkän matkan pelastus (pelastettava 600 metrin päästä rannasta)

 

Pelastaminen rantavartioston veneellä

 

Helikopterista hyppy

 

Köyden vienti veneelle

Hukkuvan pelastaminen yhteistyössä rantavartioston kanssa

 

Häiriöiden sietämisen testaaminen

 

Ensiapu ja rantavartioston paikalle hälyttäminen

 

Veteen meno vaikeissa meriolosuhteissa veneestä tai rannalta

 

Tekohengitys pelastettavalle rantaan vedon aikana

 

 

 

Lähteitä ja lisätietoa:

 

Italian uimarantoja vahtii 300 koiran erityispelastusjoukko. Iltalehti 4.9.2010.

 

Mäntylä, M & Salmelin, B, P. 2009: Tarunomainen vesipelastaja ja uskollinen ystävä: Newfoundlandinkoira. 2., uudistettu painos. Tampere: A5 Plate Media Oy.

 

SICS (Scuola (talianana Cani Salvataggio)

 

 

 

 

kuvia löytyy täältä:

 http://watercubs.kuvat.fi/kuvat/Events%2B%2BTapahtumat/Waterwork%2B-%2BITALY%2B2010/  (Kuvaaja: Salmelin)