TIEDOTE VESIPELASTUSSÄÄNTÖJEN MUUTTUMISESTA

 

Tavoite aikataulu uudistukselle on, että uudet säännöt otettaisiin käyttöön 2016 kesällä jossakin vaiheessa, mutta ei vielä kesän alusta. Vielä ei ole virallisia päätöksiä, että säännöt varmasti muuttuvat ensi vuonna, suunnitelma kuitenkin on, että 1.8.2016 alkaen päästäisiin uusilla säännöillä aloittamaan. Vuoden 2016 mestaruuskoe olisi kuitenkin vielä vanhoilla säännöillä. Tuomarikoulutus uusien sääntöjen osalta suunnitellusti 4.10.2015 ja sen jälkeen talvikaudella 2015 - 2016 vastaavien koetoimitsijoiden jatkokoulutus (muutamien) ylituomarien toimesta


Miksi sitten sääntöuudistusta valmistellaan?

Perusteina on ollut seuraavia asioita:
Nykyiset VEPE-säännöt ovat vuodelta 2001. Pitkään eli 15 vuotta on siis VEPEssä menty samoilla säännöillä, mikä kertoo siitä, että säännöt ovat varsin hyvät. Erinäisiä puutteita säännöissä on havaittu jo vuosia sitten, mutta koska sääntömuutosprosessi on iso, sitä on harkittu varsin pitkään koetoimikunnassa ja nyt tuntuu, että aika on sille kypsä.

Tässä pääsyyt muutokselle:
- Kokemus on osoittanut, että varsinkin arvosteluohjeissa on puutteita ja käytännössähän onkin ollut jo vuosia niin, että sääntöjen lisäksi kokeissa on käytössä käytäntöjä, jotka ei lue missään, mutta on sovittu tuomarien palavereissa ja käyty alkupuhuttelussa läpi. Tältä osin säännöt on syytä laittaa ajan tasalla, että ne vastaavat käytäntöä.
- Koetoimikunnalle on tullut vuosien saatossa joitakin ehdotuksia sääntöjen muuttamiseksi, joista on aikoinaan todettu, että ne eivät yksinään aiheuta sääntöjen välitöntä muuttamista, mutta käydään läpi kun seuraava muutos tehdään. Ne on nyt puitu ja käyty läpi uudistusta tehtäessä. Tärkein näistä on SOVE-kerrat ja uudessa ehdotuksessa SOVE-kertojen määrää esitetään nostettavaksi 2->3.
- Liikkeiden muutoksiin on seuraavat perusteet: 1) Liikkeiden turvallisuus: lähinnä AVO-luokan oman veneen haussa on tullut palautetta siitä, että jos koira ottaa köyden suuhun ja hypätessään, on niskan rasitus todella kova. Tämä on tarkoitus korvattu uudella liikkeellä. 2) Liikkeiden alkuperäinen tavoite vesipelastuskoirien pelastustaitojen kehittämisessä on haluttu säilyttää vähintään nykyisellään. Kokonaisuutena lajia ei ole haluttu vaikeuttaa (muttei välttämättä helpottaakaan). 3) Liikkeiden monimuotoisuus: esimerkiksi AVO-luokassa on ollut kaksi liikettä, jotka on hyvin samanlaisia (1. ja 4.) 4) Pisteytysten yhtenäistäminen: VOI-luokan erilaiset pisteytykset sekä liikkeissä että 3. tuloksen rajoissa ei ole oikein perusteltavissa ja ne on nyt yhtenäiset muiden luokkien kanssa. Myös käskyjen määrä on nyt yhtenäinen per luokka.
- Sääntöjen yksinkertaistaminen ja ajanmukaistaminen: tämä on tullut esiin erityisesti sääntöosiosta keskusteltaessa kennelliiton kanssa. VEPEn sääntöosio on varsin monimutkainen ja turhan laaja verrattuna uudempiin lajisääntöihin. Se saatetaan nyt ajan tasalle samalla kertaa.

Perusperiaatteita uudet säännöt ovat samanhenkisiä kuin vanhat. Perusliikkeet eli veneen haku, vienti ja hukkuvan pelastaminen ovat kaikissa luokissa edelleen ja alemmat luokat eivät ole olennaisesti muuttuneetkaan.Veneestä hyppyjä ei ole haluttu ainakaan lisätä, vaan varmistaa että kaikissa luokissa on sekä hyppy(jä) että maalta lähtöjä. Hyppyjä on max 2/luokka.
Kokeen järjestäjän kannalta on periaatteena, että ei olennaisesti lisätä henkilöstön tai kaluston määrää eikä pidennetä kokeen kestoa.

Liina Lehtonen, vesipelastustoimikunta

Liikekaaviot löytyvät osoitteesta: http://files.kotisivukone.com/landseeryhdistys.kotisivukone.com/tiedostot/vepe_koe-_ja_arvosteluohjeet_draft_julkinen_05_08_2015.pdf

Sääntöehdotus löytyy osoitteesta: http://files.kotisivukone.com/landseeryhdistys.kotisivukone.com/tiedostot/liikekaaviot_2016.pdf