Suomen Newfoundlandinkoirayhdistys ry:n ylimääräinen kokous on tänään 15.11.2015 hyväksynyt vesipelastuskoetoimikunnan esittelemän uuden sääntöehdotuksen.

Seuraavaksi sääntöehdotus käsitellään Suomen Landseeryhdistys ry:n syyskokouksen yhteydessä sunnuntaina 22.11.2015.

Mikäli myös Suomen Landseeryhdistys hyväksyy ehdotuksen, toimitetaan säännöt hyväksyttäväksi Suomen Kennelliittoon. Arvosteluohjeet ja koeohjeet hyväksytään Kennelliiton hallituksessa ja sääntöosio hyväksytään Kennelliiton valtuustossa, suunnitelmien mukaan valtuuston kevätkokouksessa 2016.

Ehdotuksen mukaan uudet säännöt astuisivat voimaan 1.1.2017.

 

Ja nöffiyhdistys puoltaa valion arvoon vaadittavan ikärajan laskemista 15 kk, kuten säännöissä on ollut ja kuten asia oli ennen. Jee!!