Mauno haukkuu paimentaessaan.

 

Suomen welsh corgi seura on järjestänyt nautojen paimennustaipumustestin kahtena vuonna: 2011 ja 2012. Corgeja on testattu yhteensä 60.  Testaajana toimi ruotsalainen Örjan Skoglund, joka on ollut kehittämässä paimennustaipumustestiä sukulaisrodulle eli länsigöötanmaanpystykorville. Ruotsissa testillä on pitkät perinteet ja on koiria testattu siellä 90-luvulta alkaen. Länsigöötanmaanpystykorvia on testattu Suomessa vuodesta 2007 alkaen vuosittain. Corgien testit tehdään samalla menetelmällä ja arviointilomakkeella (liite 3). (JTO 2014: 24.)

Paimennustaipumustestissä testataan nimenomaan corgien paimennustaipumusta. Testiä varten ei tarvitse harjoitella eikä koiran tarvitse tutustua nautoihin ennen testiä. Koira saa kirjallisen arvostelun ja koira etenee testissä taipumuksiensa mukaisesti. Koiraa ei pakoteta tai siltä ei vaadita suorituksia. Jos koiralla on vahvat taipumukset, testi jatkuu pidemmälle. Kyseessä on nimenomaan testi, joten voittajaa ei valita tai koiria ei järjestetä paremmuusjärjestykseen. Lomakkeeseen (liite 3) kirjataan ylös koiran toiminta testissä ja testaaja arvioi sen paimennustaipumuksen asteikolla erinomainen - erittäin hyvä - hyvä - välttävä - ei osoita paimennustaipumusta. (JTO 2014: 24.) Testissä arvioidaan koiran kiinnostusta eläimiä kohtaan (välinpitämätön – syöksyy eläimiä kohti), liikuttaako koira eläimiä (ei ollenkaan – jahtaa), haukkumista liikuttamisen aikana (kyllä - ei), etäisyyttä eläimiin (lähellä – pitkä välimatka), näykkimistä/puremista (ei – koko ajan), paimennuskaarta, keräämistä, sitkeyttä ja määrätietoisuutta liikuttamisessa, työskentelyetäisyyttä, painostamista/itsetuntoa sekä työskentelytemperamenttia (liite 3).

Rotujärjestö järjesti 19.9.2016 Somerolla Svedun paimennuskoululla paimennustapahtuman. Koiran oli mahdollisuus päästä paimentamaan joko lampaita tai nautoja. Valitsin rotuesseen rodun vasta tämän tapahtuman jälkeen, joten en ollut seuraamassa tapahtumaa. YouTubesta löytyy paimennusvideo vuoden 2011 testistä (https://www.youtube.com/watch?v=Upc0NuGC1QY). Videolla pembroke Nala näkee nautoja ensimmäisen kerran elämässään läheltä. Nala syöksyy nautoja kohti ja liikuttaa niitä määrätietoisesti. Nala haukkuu aina välillä. Etäisyys nautoihin on pitkä, mutta Nala liikkuu nautojen sivulla koko ajan. Nala ei näyki nautoja, mutta saa liikutettuja pehmeitä nautoja ilman apuja. Loppuarvioinnin mukaan Nala osoittaa hyvää paimennustaipumusta.


Taipumustestituloksissa paimennustaipumusta osoittavista koirista 57,2 % haukkui työskennellessään ja yksi (7 %) testatuista koirista näykki.

  • Jalostuksen tavoiteohjelma