Säästötarpeiden kattaminen / henkilöstövähennykset

Arvioidun 23 henkilön vähennystarve pystytään osittain kattamaan eläköitymisten kautta ja määräaikaisten virkasuhteiden päättymisten myötä. Osa vähennyksistä voidaan mahdollisesti toteuttaa osa-aikaistamisilla ja lomautuksilla.

Koulutus/opetustoiminta

Eläköitymiset: 1,5 henkilöä

Määräaikaisten työsuhteiden päättyminen: 6 henkilöä

Osa-aikaistaminen: 1 henkilötyövuosi

Lomautukset: 2 henkilöä

Irtisanomiset: 4-5 henkilöä

Tukipalveluiden lista on aika lailla samanlainen. Seuraavaksi tietoa tulee 22.2.2016